For pakkereiser arrangert av ADVENTURE THOR AS, gjelder Alminnelige vilkår for pakkereiser, slik de fremkommer av Forbrukertilsynet sine sider:

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/alminnelige-vilkar-pakkereiser

Detaljerte frister for betaling osv. vil fremkomme av faktura, som sendes ut ved bestilling. Avtale regnes som inngått når første faktura er betalt.

Informasjonen som gis i beskrivelsen av den enkelte reise er veiledende, og deltakerne må være innforstått med at det som følge av reisenes natur, værforhold, deltakernes kapasiteter mv, vil kunne bli nødvendig å gjøre endringer i programmet underveis.

Reisegarantifondet

ADVENTURE THOR AS er medlem av Reisegarantifondet. Du kan lese mer om det her:

https://reisegarantifondet.no/reisende/