Hva trenger du

– Android-telefon eller -nettbrett

– Kompatibelt OBD2 diagnoseadapter; UniCarScan, OBDLink MX eller OBDLink LX

– Eventuelt adapterkabel for sykler med rund 10-pins kontakt (før 2017)

Last ned og installer appen

Bruk kameraet på

Du finner to QR-koder på undersiden av esken. Hold kameraet på Android-mobilen din over den høyre for å laste ned MotoScan (eller bruk den over her). Koden til venstre er til ScanMaster, som du kan bruke på bilen.

MotoScan-appen finnes ikke for iOS eller andre plattformer.

Du må også lage en brukerkonto hos WGSoft. Merk at du må kjøpe programvarelisensen rett fra WGSoft i appen, ikke fra AdvThor. Du finner informasjon om priser og ulike versjoner her: https://www.motoscan.de . Du kan bruke gratisversjonen for å verifisere at alt fungerer, men du må kjøpe en lisens for å ha nytte av appen.

Lokaliser diagnosekontakten og koble til

Vanligvis finner du diagnosekontakten under setet eller ved batteriet. På eldre sykler finner du en rund plugg, på nyere er det en trapesformet kontakt som adapteret plugges rett i.

Hvis du trenger hjelp med å finne kontakten, så har Hex en fin oversikt på sin hjemmeside her.

 1. La tenningen være av, og plugg inn adapteret, eventuelt med overgangskabelen. Strømlampen i adapteret lyser grønt. (Adapteret får strøm uansett, det vil tappe batteriet om det står permanent i kontakten. Visstnok er det også ulovlig.)
 2. Nå må vi koble adapteret og telefonen sammen med Bluetooth. Gå til Bluetooth-innstillingene på telefonen din, og finn UniCarScan. Pinkoden er 1234
 3. Åpne appen, og gå til menyen (oppe til venstre). Velg Settings, Communication og sett adaptertype til Bluetooth
 4. Det er ikke nok at du har paret telefonen og adapteret, du må også fortelle appen hvilket adapter den skal bruke. Klikk på Bluetooth Device, da får du opp en liste over alle BT-dingser som er paret med telefonen. Scroll deg ned til UniCarScan (forhåpentlig har den et grønt symbol) og klikk på den. Nå skal du se og kunne velge adapteret, og kjøre en test
 5. Sett på tenningen, og velg Adapter check fra menyen
 6. Hvis alt er ok, går du tilbake til forsiden og velger sykkelen din fra menyen. Hvis du derimot får melding om at du ikke har kontakt, så er problemet sannsynligvis at en annen tilkoblet Bluetooth-enhet sperrer for kommunikasjonen. (Hos meg var det WunderLINQ – så snart jeg satte på tenningen koblet systemet ned)

  Hvis du fortsatt ikke klarer å få kontakt med adapteret, så sjekk supportsidene til MotoScan. Her kan du også legge inn spørsmål til dem hvis du ikke klarer å løse problemet. Men prøv en restart av telefon og adapter først!
 7. Når du har funnet sykkelen din fra menyen på forsiden, så trykk å stjerna til høyre. Da slipper du å lete neste gang, du kommer rett til din sykkel ved å trykke på den blå stjerna
 8. Du ser nå en liste med ulike «Control units» – altså styringsenheter. På noen sykler får du kanskje bare opp et par alternativer (typisk ABS og motorstyring), mens du kanskje vil se hele 15 valg på en nyere sykkel. Du har imidlertid ikke alle disse enhetene på sykkelen din. Hvis du får opp en rød stripe nederst på skjermen hvor det står «No connection to control unit», så kan det bety at du har valgt å snakke med en svart boks som ikke eksisterer – prøv en av de andre
 9. Når du har testet appen og adapteret, så går du tilbake til menyen, og trykker på den store røde knappen i bunnen hvor det står «purchase license». Du kan kjøpe lisensen trinnvis, så du behøver ikke å kjøpe funksjoner før du vet at du trenger dem
 10. Klikk på knappene under for mer informasjon om hvordan du bruker MotoScan

Justering av servieinnstillinger

Av Øystein Berg

Fra august 2007 har alle BMW motorsykler servicedisplay. Dette betyr at serviceintervallene overvåkes av motorsykkelens elektronikk og sjåføren informeres når vedlikeholdsarbeid skal utføres med en «SERVICE»-melding i displayet på instrumentgruppen. Vedlikeholdsintervallene er for tiden de samme for alle BMW-motorsykler: 1 år eller 10 000 km (6 000 ml) – avhengig av hva som kommer først. Etter å ha utført vedlikeholdet vil displayet tilbakestilles.

Displayet kan tilbakestilles veldig raskt og enkelt ved hjelp av MotoScan-appen. For å gjøre dette, må tilkoblingen til KOMBI-kontrollenheten opprettes og der trykkes på «Tjenestetilbakestilling».

Vær oppmerksom på at datoen for neste tjeneste bør settes til en dato nøyaktig ett år fra nå. For eksempel, hvis i dag er 06/01/2020, bør datoen for neste tjeneste settes til 06/01/2021. Kilometerstanden er forskjellig – kilometerstanden frem til neste service må settes. For eksempel, hvis speedometeret viser 24704 km, skal du ikke angi 34704, men 10000 km. Hvis motorsykkelen brukes under vanskelige forhold og du ønsker å utføre vedlikeholdet etter 8000 km, skriv inn 8000 km.

Datoen på motorsykkelen er også veldig viktig. Appen viser datoen øverst til høyre i vinduet «Tjenestetilbakestilling». På grunn av at batteriet er frakoblet eller andre hendelser, endres datoen noen ganger og årstallet 1980 eller 2080 eller noe annet står der. Serviceintervallet beregnes alltid fra denne datoen, og hvis datoen er feil, vil «SERVICE»-meldingen fortsette å vises. Still derfor alltid datoen på motorsykkelen riktig.

Tips: Når du åpner «Service Reset»-vinduet, vil alle verdiene i appen være riktig forhåndsinnstilt for standardintervallet. Alt du trenger å gjøre er å trykke på alle 3 «Reset»- knappene fra topp til bunn og intervallet vil bli tilbakestilt riktig.

På noen motorsykkelmodeller er det nødvendig å slå av tenningen og slå den på igjen slik at «SERVICE»-meldingen forsvinner fra displayet.

OBS. Ulike YouTube-videoer viser at instrumentgruppen bør kodes etter at tjenesten er tilbakestilt. Dette er en feil og bør aldri gjøres.

Regelmessig vedlikehold er svært viktig og i instrumentpanelet er det beskyttelses- mekanismer mot overdrevne justeringer, så hvis du prøver å sette intervaller betydelig større enn 1 år eller 10000 km, vil kontrollenheten nekte å justere.

NB: Av tekniske årsaker kan serviceintervallet kun tilbakestilles med følgende diagnoseadaptere:

 • MotoScan / UniCarScan UCSI-2000 / 2100
 • OBDLink LX
 • OBDLink MX Bluetooth
 • OBDLink MX+

Dessverre vil ikke å sette datoen fungere med andre adaptere på grunn av deres begrensninger.